ผู้เขียน หัวข้อ: จัดเต็มรวมข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (อ่าน 256 ครั้ง)

Saichonka

  • บุคคลทั่วไป
จัดเต็มรวมข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
« เมื่อ: เมษายน 22, 2016, 03:09:06 AM »
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 689 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 5 - 22 มกราคม 2559)

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2559 เรื่อง การรับสมัครงาน

การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 โดยได้ปรับปรุงในเรื่อง ผลคะแนนทดสอบ TOEIC จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และหากไม่เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

การรับสมัครสอบ
สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. https://recruit.egat.co.th/recruit/
อัตราภูมิภาค กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 12 มกราคม 2559
อัตราทั่วไป กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 22 มกราคม 2559


ดูรายละเอียดในการสอบ
http://www.sheetram.com/upload/job_download/201601141452760684.pdf


 โจทย์แบบเลข อนุกรม
1)    1  3  5  7  9  ……

2)    1  2  4  7  11  ……

3)    2  4  8  16  32 ……

4)    2  4  12  48  …….

5)    1  2  6  15  31 ……

6)    9  7  5  3  1 ……

7)    11  7  4  2  1 ….

8)    10  11  19  46  110 …….

9)    1  3  6  8  16 ……

10)  1  7  3  10  5  13  ……

11)  10  5  15  15  2  13  13  5  18 13 5 …..

12)  4128  1284  2841……

13)  5  1  5  5  2  10  5  3  ……

14)  1  2  3  3  4  7  5  6  …..

15)  212  326  4312  …..

16)  24  12  36  24  48  36  60 …..

17)  2  10  4  8  40  16  32  …..

18)  1  2  3  4  7  29  5  8  …..

19)  1  2  3  6  12  …..

20)  10  10  20  60  240  …..

มาดูเฉลยกันเลย ....Aptitude test 1 ค่อยทำความเข้าใจนะครับ..... http://forum.eduzones.com/topic/24898
อ่านจับใจความสำคัญ  ใช้เวลา  3  นาทีจ้า....
 
THIS IS FLIGHT QF 560. TYPE OF THE AIRCRAFT IS AIRBUS 340-300, FROM SYDNEY TO FRANKFURT. BETWEEN ROUTE, THIS FLIGHT WILL MAKE LANDINGS FOR CHANGING PASSENGERS, AIR CREWS AND REFUELING. THEY ARE SINGAPORE, CALCUTTA AND DUBAI. FLIGHT TIME FROM SYDNEY TO SINGAPORE IS 6 HOURS AND 20 MINUTES, FROM SINGAPORE TO CALCUTTA IS 4:30, FROM CALCUTTA TO DUBAI IS 3 HOURS AND FROM DUBAI TO FRANKFURT IS 5: 10 HOURS. THEY ARE 12 PASSENGERS IN FIRST CLASS, BUSINESS CLASS 43 AND ECONOMY 208 PASSENGERS. ON THE CABIN  14 AIRCREWS ARE WORKING UNTIL SINGAPORE, THEN IT WILL CHANGE THE ALL OF AIRCREWS THERE. IN SINGAPORE 26 PASSENGERS IN BUSINESS CLASS GET OFF AND 8 GET ON. 167 PASSENGERS IN ECONOMY CLASS GET OFF AND 245 GET ON. IN DUBAI 6 NEW PASSENGERS GET ON THE FIRST CLASS AND 7  PASSENGERS IN BUSINESS GET OFF THERE. FOR DEPARTURE USE THE PILOTS RUNWAY 23 FOR TAKE OFF. WHEN REACHING 2500 THEY ARE VECTERED TO TURN RIGHT HEADING 280 FOR INTERCEPT THE AIRWAY AND THEY ARE CLERED FOR CLIMBING TO MAINTAIN 39000 ft. FOR FINAL LEVEL.

มาดูคำตอบเลย  http://forum.eduzones.com/topic/24898

 
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ให้ไว้ ณ วันใด
ก. ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                      ค. ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑
ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                  ง. ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑
ตอบ   ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                      ค. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
ข. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                       ง. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
ตอบ   ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มีกี่ฉบับ
ก. 2  ฉบับ                                                                  ค.  4  ฉบับ
ข. 3  ฉบับ                                                                  ง.  5  ฉบับ
ตอบ   ก. 2  ฉบับ          ได้แก่
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕

4. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 5  หมวด   58  มาตรา                                        ค.  6  หมวด  59  มาตรา
ข. 5  หมวด   59  มาตรา                                        ง.  6  หมวด  60  มาตรา
ตอบ   ค.  6  หมวด  59  มาตรา

5. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑
ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ข. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบ   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
ตามเข้ามาดูข้อสอบ แบบเต็มๆ ได้ที่นี่เลยครับ ...............http://forum.eduzones.com/topic/24898

 
เก็งข้อสอบเน้นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว แนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้วไฟล์ PDF ในราคาเพียง 388 บาท เป็นเล่ม 688 จัดส่ง ems ฟรี !!!!!!!!!!!!

สนใจติดต่อสอบถาม
Tel. 083-3328891
LINE :: earthquakebkk
MAIL :: kewinlove01@gmail.com
แนวข้อสอบทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน
** แจกฟรี แนวข้อสอบ ธกส. พนักงานการเงินระดับ 4 ล่าสุด 59
-- แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร 2559 ใหม่ล่าสุด
-- แนวข้อสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก 2559 287 อัตรา
-- [[แจกฟรี ]] สรุป   ข้อสอบ   เฉลย (กฟผ.) แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 689 อัตรา ใหม่ล่าสุด 2559
-- [[แจกฟรี]] แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ 841 อัตรา ปี 59
-- แนวข้อสอบ ((ครู กทม.)) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
-- แนวข้อสอบ กรมธนารักษ์ ใหม่ล่าสุด 2559
-- แนวข้อสอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใหม่ล่าสุด 2559
-- แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหม่ล่าสุด 2559

Tags : แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใหม่ล่าสุด 2559, รวมข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห...